petek, 20. oktober 2017

TESTNI DOSTOP DO ASTM COMPASS® podaljšan do 7.11.2017

Testni dostop do portala ASTM COMPASS® je podaljšan do 7. novembra 2017 in je na voljo z vseh lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.                      
Omogoča dostop do vsebin in dokumentov, ki jih gradi in objavlja mednarodna organizacija za standardizacijo ASTM (American Society for Testing and Materials): preko 12.000 tehničnih standardov, raziskovalnih in tehničnih poročil, različnih priročnikov in monografij, zbirk podatkov, konferenčnih zbornikov, biltenov, strokovnih revij in slovarjev za področja materialov, izdelkov, sistemov in storitev.  
Vabljeni k uporabi!

1 komentarjev:

abogado de divorcio en nueva jersey pravi ...


Provides access to content and documents created and published by the international standardization organization ASTM (American Society for Testing and Materials): over 12,000 technical standards, research and technical reports, various manuals and monographs, databases, conference proceedings, bulletins, professional magazines and dictionaries for the fields of materials, products, systems and services.This is a very interesting and timely post. I sincerely appreciate the time you took to write this. To produce your art, you must have done a lot of research and extraction. The educational examples and data are incredibly beneficial. Continue your excellent work! I look forward to seeing more intriguing factoids from your perspective in the future. Thank you so much for your help!