petek, 24. februar 2017

DiKUL - ponovno vzpostavljen prikaz povezave na celotna besedila dokumentov!

Prikaz povezave "Celotno besedilo dostopno za uporabnike UL" (informacija o dostopnosti ali dostop do celotnega besedila dokumentov) pri rezultatih iskanja v DiKUL je spet vzpostavljen!

sreda, 22. februar 2017

DiKUL - prikaz povezave na celotna besedila dokumentov ne deluje!

Prikaz povezave "Celotno besedilo dostopno za uporabnike UL" (informacija o dostopnosti ali dostop do celotnega besedila dokumentov) pri rezultatih iskanja v DiKUL trenutno ne deluje!
Napako odpravljamo in prosimo za razumevanje!

sreda, 11. januar 2017

DiKUL - Katalog inf. virov: novosti

Katalogu inf. virov so na voljo ažurirane informacije o informacijskih virih, dostopnih uporabnikom UL, CTK in NUK.

Nekaj zadnjih sprememb:

Pri nekaterih virih je spremenjen obseg dostopnih vsebin: dodatne zbirke na portalu Web of Science), celotna besedila v ProQuest Dissertation & Theses Global, nekatere pa so sedaj pridružene v večjo zbirko Materials Science & Engineering Database. Podrobne navedbe o spremembah so na voljo v opisih posameznih virov v Katalogu inf. virov DiKUL.četrtek, 08. december 2016

Engineering Case Studies Online - nova zbirka z videoposnetki

Uporabnikom UL je po novem na voljo dostop do Engineering Case Studies Online, spletne zbirke uredniško izbranega strokovnega video in drugega gradiva, ki vsebuje celovito in verodostojno predstavljene študije primerov nesreč z opisi tehničnih detajlov, kar omogoča njihovo poglobljeno razumevanje in celovito analizo vzrokov in posledic napak inženiringa. Vsebuje opise ključnih tehnoloških konceptov, simulacije, primarne posnetke, pričevanja udeležencev, slike, poročila, načrte, arhivsko gradivo itd., obravnava pa tudi pravne in etične posledice. Z več kot 250 urami filmov in preko 50.000 strani besedil (60% po letu 2000) s primeri s celega sveta predstavlja pomemben del sodobnega učnega procesa na področju inženirstva. 
Pri izboru gradiv sodelujejo najvidnejše TV družbe, akademski založniki, inženirska združenja itd., kot so BBC, Future Media, tvf International, Princeton University Press, John Wiley & Sons, Harvard University Press in American Society of Civil Engineers.
Študenti in zaposleni UL lahko do zbirke dostopajo tudi z lokacij izven UL z geslom za oddaljeni dostop.


Art and Architecture in Video - nova zbirka z videoposnetki

Uporabnikom UL je po novem na voljo dostop do Art and Architecture in Video, spletne zbirke dokumentarnih filmov in intervjujev, ki obravnavajo teorijo in prakso različnih umetniških oblik, med drugim še posebej arhitekturo in grafično oblikovanje. Zagotavlja več kot 700 enot strokovnega, uredniško izbranega gradiva, ki je potrebno za razumevanje in kritično analizo vizualnih medijev in primerno tako za dodiplomske kot podiplomske študente.
Študenti in zaposleni UL lahko do zbirke dostopajo tudi z lokacij izven UL z geslom za oddaljeni dostop.

sreda, 30. november 2016

AMNESTIJA - VRNI KNJIGO BREZ ZAMUDNINE OD 5.-10.12.2016!

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani Vas vabi, da vrnete gradivo, ki mu je potekel rok izposoje – brez stroškov zamudnine in brez opominov!

Med 5.12. in 10.12 2016 bo v CTK potekala amnestija. 

Odpisali Vam bomo zamudnino in stroške opominov za gradivo, ki ga boste v tem času vrnili:
• osebno v našo knjižnico ali
• s priporočeno pošto.

Gradivo lahko vrnete vsak dan med 8 in 21 uro.

Vaš CTK

p.s. Dodatne informacije lahko pridobite na tel. 01 2003 400 ali 01 2003 448.

ponedeljek, 14. november 2016

Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop

Kje: Tiha čitalnica Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani
Kdaj: sreda, 16. 11. 2016, od 8.30 – 12.30
Delavnico organizira ADP - Arhiv družboslovnih podatkov

Delavnica je namenjena raziskovalcem in študentom s področja družboslovja in humanistike.
Udeleženci se bodo seznanili z dobrimi načini ravnanja z raziskovalnimi podatki in vprašanji, povezanimi z deljenjem podatkov. Pri tem bomo posebno pozornost namenili aktualnim nacionalnim in evropskim politikam, ki spodbujajo odprto znanost.
Na delavnici bomo obravnavali kritična področja ravnanja z raziskovalnimi podatki na poti v odprti dostop: priprava načrta za ravnanja z raziskovalnimi podatki, etični in pravni vidiki deljenja podatkov (licenciranje in intelektualna lastnina, občutljivih ali zaupnih podatkov), priprava raziskovalnih gradiv za potrebe druge rabe, arhiviranje podatkov in dolgoročno skrbništvo, varnost podatkov in hramba ... več