sreda, 9. julij 2014

Strokovni posvet E-izobraževanje : izzivi za visokošolske knjižnice

Vabimo vas na strokovno srečanje E-izobraževanje: izzivi za visokošolske knjižnice. Posvet bo 23. oktobra 2014 v konferenčni dvorani na Trgu republike 3 v Ljubljani. Sodobna informacijska in komunikacijska oprema sta omogočili nove oblike in načine posredovanja in usvajanja znanja ter ustvarjanje novega, s tem pa tudi nove možnosti v organizaciji in izvajanju visokošolskega izobraževanja. E-izobraževanje postaja vse bolj razširjena oblika poučevanja in učenja na univerzah po svetu. Računalniška omrežja, večpredstavnostne aplikacije, učni portali, orodja za odkrivanje informacij, digitalne knjižnice, virtualne učilnice, učenje na daljavo in interaktivne tehnologije omogočajo njegovo neodvisnost od časa in prostora ter možnost sočasnega komuniciranja med udeleženci izobraževanja (učitelji, tutorji in učeči) ne glede na to, kje vstopajo v izobraževalni proces. Naloga visokošolskih knjižnic je, da prav tako kot tradicionalnim zagotavljajo ustrezno informacijsko podporo tudi novim oblikam poučevanja in učenja. Zagotavljanje elektronskih informacijskih virov in pomoč pedagoškim delavcem pri njihovem vključevanju v gradivo študijskih predmetov, nudenje informacij o študijskem gradivu v odprtem dostopu, izdelava e-učnih paketov, svetovanje pri reševanju avtorskopravnih vprašanj, pomoč in svetovanje študentom pri reševanju raziskovalnih vprašanj in pripravi pisnih nalog, tutorstvo, izvajanje e-izobraževanj in izdelava spletnih vadnic ter drugih pripomočkov za informacijsko pismenost ipd. predstavljajo storitve visokošolskih knjižnic, ki pomenijo učinkovito podporo spremenjenemu načinu izobraževanja na visokošolskih zavodih. Namen strokovnega srečanja je spoznati sodobne vire in tehnologije pri zagotavljanju visokošolskega izobraževanja v elektronskem okolju ter spregovoriti o izzivih in priložnostih za visokošolske knjižnice.

Cilji: Seznanitev z aktualnimi vsebinami za visokošolske knjižnice v pogojih prehajanja visokošolskeg izobraževanja in znanstvenega komuniciranja v elektronsko okolje;
Seznanitev z obstoječo infrastrukturo, tehnologijo in projekti e-izobraževanja na UL oziroma v Sloveniji;
Seznanitev z možnostmi za sodelovanje visokošolskih knjižnic kot dejavnih partnerjev v izvajanju in razvoju e-izobraževanja v visokem šolstvu;
Predstavitev dobrih praks visokošolskih knjižnic, izmenjava izkušenj in opredelitev ključnih področij za bodoča partnerstva.

...več o dogodku

0 komentarjev: