četrtek, 24. oktober 2013

Informacijska podpora in svetovanje pri objavah v odprtem dostopu

Spoštovani, Obveščamo vas, da smo v CTK v osnovali strokovno skupino za informacijsko podporo in svetovanje raziskovalcem pri objavah v odprtem dostopu.

Dejavnost strokovne skupine obsega:

  • - neposredno svetovanje raziskovalcem glede licenčnih in drugih pogojev odprtih objav člankov v posameznih znanstvenih revijah ter glede shranjevanja kopij člankov v izbranih repozitorijih,
  • - organizacija in izvajanje usposabljanj na temo odprtega objavljanja (temeljni principi, obstoječe politike in zahteve financerjev, pogoji založnikov, informacijska podpora in svetovanje na tem področju, ipd.),
  • - aktivno strokovno sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik odprtega objavljanja na različnih nivojih.
Če ste zainteresirani, da za vaše uporabnike v vaših prostorih ali v CTK izpeljemo usposabljanje, nam sporočite.

Podrobnejše informacije v zvezi s tem lahko pridobite na tel. 01 2003 433, e-pošta maja.vihar@ctk.uni-lj.si, (ga. Maja Vihar) ter na spletnem mestu CTK.

0 komentarjev: