torek, 24. november 2015

Novo orodje za prikaz odprtosti revij oz. analizo politik revij v okolju odprtega objavljanja

The Open Access Spectrum (OAS) Evaluation Tool je nov servis, ki razvršča znanstvene revije glede na stopnjo njihove "odprtosti". V okolju odprtega objavljanja nudi konkreten in merljiv mehanizem za analizo politik odprtega objavljanja akademskih revij in predstavlja veliko in uporabno pridobitev za avtorje, knjižnice, financerje raziskav, vladne agencije in druge, ki sodelujejo v procesih odprtega objavljanja. Za osnovo uporablja smernice in kriterije dokumenta HowOpenIsIt?.
Ustanovitelja sta zveza SPARC in založba PLOS, s podporo BioMedCentral, Copernicus Publications, eLIFE, Frontiers, združenja OASPA in RLUK.

0 komentarjev: