ponedeljek, 12. oktober 2015

Think.Check.Submit. - novo orodje za preverjanje kakovosti revije ali založnika.....

 je nova pobuda v okolju odprtega objavljanja, ki s pomočjo kontrolnih kazalnikov kakovosti pomaga raziskovalcem pri objavljanju rezultatov njihovih raziskav v odprtem dostopu: omogoča iskanje zaupanja vrednih znanstvenih revij ali založnikov oz. obratno, prepoznavanje revij in založnikov varljive kakovosti (t. i. plenilskih ali predatorskih). Dostopno na naslovu http://thinkchecksubmit.org/.
Orodje je razvila ekipa strokovnjakov, ki vzdržujejo spletni imenik odprtodostopnih revij DOAJ (Directory of Open Access Journals) v sodelovanju z akademskimi ali komercialnimi založniki,  strokovnimi združenji in organizacijami:

0 komentarjev: