petek, 31. julij 2015

5. srečanje konzorcijev CTK: Odprti dostop in licenciranje v visokošolskih in specialnih knjižnicah Načela in vidiki dobrih praks

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, Univerzitetno knjižnico Maribor ter Scientific Knowledge Services ob 15 letnici delovanja konzorcijev CTK vabi na enodnevno strokovno srečanje Odprti dostop in licenciranje v visokošolskih in specialnih knjižnicah Načela in vidiki dobrih praks.

.

Strokovno srečanje bo 1. 10. 2015 ob 9.00 v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prva tematika (politike odprtega dostopa) bo obravnavala prakse in pristope nekaterih zahodnih držav, ki v okviru svojih politik raziskovalcem sistematično zagotavljajo možnosti odprtega objavljanja in s tem posledično večjo vplivnost njihovega raziskovalnega dela. V svetu, preplavljenem z informacijami, je vedno bolj pomembna vidnost in dosegljivost raziskovalnih objav. Odprti dostop do znanstvenih publikacij je pri tem lahko v veliko pomoč, še posebej, če je podprt z ustreznimi politikami in mandati financerjev raziskovalnega dela.

Zlata pot? Zelena pot? Kako bodo različne licenčne možnosti vplivale na vašo pot pri doseganju čim boljših pogojev za dostop do vaših raziskovalnih del? Kateri pomembni mejniki so na tej poti? Kako načrtovati to pot ter z zagotavljanjem odprtega objavljanja in dostopa do vaših znanstvenih objav vašo institucijo umestiti na zemljevid znanstvene komunikacije in mednarodnega sodelovanja?

Druga tematika (sodobna načela nabave elektronskih informacijskih virov) bo obravnavala vprašanja, kako s pogajanji z založniki doseči boljše pogoje licenciranja elektronskih informacijskih virov v okviru sodobnih licenčnih modelov, kot so na primer pogoji za odprto objavljanje in odprti dostop. Okolje znanstvene komunikacije in znanstvenega objavljanja je pogosto razdeljeno na prodajalce in kupce. Pogajanja z založniki zaradi spiralnega povečevanja cen postajajo vse težja. Ob tem pozabljamo, da imajo založniki mednarodne znanstvene literature in raziskovalna skupnost mnogo skupnega. Kaj za knjižnice pomeni »veliki dogovor« in predvsem, kako »veliki« so ti dogovori v resnici? Ali obstajajo kakršne koli alternativne možnosti? Zanimivo razpravo o teh vprašanjih bomo lahko vodili s predstavniki britanske organizacije JISC, ki z upravljanjem nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene literature za britanske raziskovalne in visokošolske organizacije sodi med največje tovrstne organizacije na svetu.

Sodelujoči predavatelji:
Dr. Paul Ayris, direktor univerzitetne knjižnice University College of London (UCL) pristojen tudi za vprašanja avtorskega prava na UCL, vodja univerzitetne založbe UCL Press, so-predsedujoči League of European Research Universities (LERU), odgovoren za področje znanstvene komunikacije, svetovalec Association of European Research Libraries (LIBER) za področje znanstvene politike EU in razpisa Obzorja 2020.
Liam Earney (direktor) in Carolyn Alderson (vodja nabavnih postopkov) največjega evropskega in verjetno tudi svetovnega nabavnega konzorcija mednarodne znanstvene literature JISC Collections.
Mag. Susan Reilly, izvršna direktorica Association of European Research Libraries (LIBER), ene najbolj vplivnih in strokovno kredibilnih združenj znanstvenih knjižnic na svetu.
Mag. Lars Bjørnshauge, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), direktor, pristojen za odnose z evropskimi knjižnicami, direktor projekta Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Mag. Miro Pušnik, Direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (CTK), ki je osrednja slovenska organizacija za konzorcijsko nabavo in upravljanje konzorcijev mednarodne znanstvene literature v Sloveniji.
Dr. Alenka Kavčič-Čolić, vodja Bibliotekarskega raziskovalnega, izobraževalnega in informacijskega centra Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
Mag. Dunja Legat, pomočnica direktorice Univerzitetne knjižnice Maribor.
Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

več o prireditvi na http://www.ctk.uni-lj.si/oaal/

KOTIZACIJE NI, je pa potrebna registracija.

Registracija udeležencev je odprta, zato pohitite s prijavo!!!

0 komentarjev: