četrtek, 9. april 2015

PREDAVANJE: RAZNOLIKOST MIKROORGANIZMOV NA PUBLIKACIJAH V KNJIŽNICAH

Ga. Lea Forstnerič bo predstavila rezultate diplomske naloge z naslovom RAZNOLIKOST MIKROORGANIZMOV NA PUBLIKACIJAH V KNJIŽNICAH. Predstavitev bo v ponedeljek 13. 4. 2015 ob 13.00 v računalniški učilnici CTK v 1. nadstropju.

Bakterije in glive so prisotne povsod, tako v notranjem kot zunanjem okolju, njihovo število in vrsta pa sta odvisna od mnogih dejavnikov. Za preživetje mikroorganizmov so najpomembnejši ustrezna temperatura, relativna vlaga in dovolj hranilnih snovi v okolju. Ker je papir vir hranilnih snovi in ker so ljudje ter notranji zrak viri in prenašalci mikroorganizmov, so le-tem izpostavljeni tudi prostori v knjižnicah, kar pa ima vpliv na zdravje ljudi in na biorazgradnjo knjižničnega materiala.

Namen raziskave je bil preveriti raznolikost in število mikroorganizmov na publikacijah in v zraku javnih knjižnic.

V raziskavi so bili vzorci vzeti iz površin knjig in revij ter iz zraka v šestih knjižnicah. Za vzorčenje površin publikacij je bila uporabljena metoda klasičnega brisa, za volumetrično vzorčenje zraka pa je bil uporabljen vzorčevalnik zraka MAS-100. S standardno metodo štetja kolonij na selektivnih gojiščih se je ugotavljalo: skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, število gliv, stafilokokov, bakterije vrst Bacillus in enterobakterij, vključno z vrsto Escherichia coli.

Vljudno vabljeni!

0 komentarjev: