torek, 25. marec 2014

Janez Štebe, Sonja Bezjak, Sanja Lužar, Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Da bi preverili, kakšno je v Sloveniji stanje na področju raziskovalnih podatkov in oblikovali predloge za prihodnje načrte, ki bodo utemeljeni na realnih možnostih, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z ARRS na razpisu za predlagani Ciljni raziskovalni projekt: Odprti podatki – priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji izbralo Arhiv družboslovnih podatkov pri Univerzi v Ljubljani. V mednarodnem okolju obstaja soglasje o pomenu vzpostavitve odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov za razvoj znanosti. Zelo vplivna so Načela in usmeritve OECD, Priporočila Komisije EU in ostalih predstavnikov deležnikov v znanosti (LERU, Science Europe in njena delovna skupina Research Data, LIBER, ALLEA). S članstvom v mednarodni organizaciji OECD se je Slovenija zavezala, da bo sledila njenim smernicam na področju dostopa do raziskovalnih podatkov, financiranih iz javnih sredstev.

http://knjigarna.fdv.si/knjige/interdisciplinarno/posebne-izdaje/i_615_odprti-podatki-nacrt-za-vzpostavitev-sistema-odprtega-dostopa-do-raziskovalnih-podatkov-v-sloveniji

0 komentarjev: