ponedeljek, 7. januar 2013

Nove podatkovne zbirke v letu 2013

Za leto 2013 smo poleg Materials Science Collection with Metadex pri ponudniku ProQuest uspeli naročiti tudi Avery Index to Architectural Periodicals in mega-zbirko Proquest SciTech Collection.

Obe zbirki sta že odprti – trenutno ju še najlažje najdete na tak način, da preko spletne povezave na Proquest Central sami določite zbirko, po kateri želite iskati. (Opomba: Proquest Central je dostopen na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.)

Glede vsebine zbirke Proquest SciTech Collection – pokriva področja naravoslovja in tehnologije ter podzbirke:
 • ProQuest Natural Science Collection 
 • ProQuest Illustrata™: Natural Science 
 • ProQuest Agricultural Science Collection 
 • ProQuest Aquatic Science Collection 
 • ProQuest Atmospheric Science Collection 
 • ProQuest Biological Science Collection 
 • ProQuest Earth Science Collection 
 • ProQuest Environmental Science Collection 
 • ProQuest Technology Collection 
 • ProQuest Illustrata: Technology 
 • ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Collection 
 • ProQuest Materials Science Collection 
 • ProQuest Engineering Collection 
 • ProQuest Computer Science Collection 

Vključuje tudi vsebine, ki so bile v preteklih letih dostopne UL v zbirki Water Resources Abstracts, nadalje GeoRef ipd. V okviru te mega-zbirke je dostopnih tudi cca. 828 e-revij s celotnimi besedili.

Potrudili se bomo, da bosta obe zbirki čimprej direktno dostopni preko seznama na naši spletni strani in v DiKUL!

0 komentarjev: