ponedeljek, 26. oktober 2009

110 obletnica izhajanja revije "Slovenski čebelar" - razstava

Čebelarska zveza Slovenije izdaja za svoje člane strokovno čebelarsko revijo "Slovenski čebelar". Njihova revija je v letu 2008 praznovala 110 obletnico izhajanja in je najstarejša slovenska revija, ki izhaja neprekinjeno, kar potrjujejo tudi podatki iz Zbirke serijskih publikacij slovenskega periodičnega tiska, ki jo vodi NUK.

Ob tem lepem jubileju so na Čebelarski zvezi pripravili 10 razstavnih panojev, na katerih je lepo prikazan zgodovinski pregled izhajanja revije.

Od 26.10.2009 do 26.11.2009 v CTK-ju razstavljamo vseh 10 panojev. Panoji se nahajajo v prostem pristopu.

Lepo vabljeni na ogled.

Vaš CTK

0 komentarjev: