sreda, 28. januar 2009

NOVOSTI NA PODROČJU INFORMACIJSKIH VIROV CTK IN DiKUL V LETU 2009

Katalog e-knjig Univerze v Ljubljani
Sporočamo vam, da boste e-knjige lahko uporabljali tudi s pomojo Kataloga e-knjig Univerze v Ljubljani. Trenutno je na voljo poskusna verzija, v kateri nekateri servisi še manjkajo. Do servisa lahko dostopate na http://www.ctk.uni-lj.si/eva/knjige ali s portala DiKUL http://dikul.uni-lj.si. Safari Books OnlineUporabniki knjižnic Univerze v Ljubljani lahko od letos dostopajo do novega paketa e-knjig Safari Books Online ponudnika Proquest. Safari Books vsebuje knjige iz področja računalništva, informatike ter delno tudi s področja ekonomije. Trenutno je dostopno 236 naslovov knjig, zanimivo pa je to, da se bodo naslovi v tem paketu občasno menjali. Izločali bomo namreč tiste knjige, ki se ne bodo ustrezno uporabljale ter jih nadomeščali z novimi naslovi iz paketa. Pričakujemo vaše predloge, ki jih lahko pošiljate mag. Matjažu Erženu na e-pošto matjaz.erzen@ctk.uni-lj.si ali na tel. 01 2003 410. Servis Safari Books Online bo dostopen tudi z oddaljenim dostopom za VSE uporabnike knjižnic Univerze v Ljubljani (ne le za uporabnike, ki prihajajo z UL). URL naslov servisa je http://proquestcombo.safaribooksonline.com. Knjige, ki so dostopne našim uporabnikom dobite tako, da v levi koloni (okno Search označite "My Bookshelf" in poizvedbo zaženete z "GO"). Vse informacije v zvezi z delovanjem servisa Safari Books Online boste dobili pri mag. Matjažu Erženu na (matjaz.erzen@ctk.uni-lj.si ali na tel. 01 2003 410).

E-knjige ScienceDirect
CTK je kupila več zbirk Elsevierjevih e-knjig in e-enciklopedij . Trenutno je dostopnih 832 knjig s področja informatike, računalništva, energetike, strojništva, kemije, kemijske tehnologije, biokemijem genetike, molekularne biologije in ekologije. Dostopne so uporabnikom Univerze v Ljubljani. V priponki so seznami omenjenih zbirk in enciklopedij z ustreznimi linki. Zbirke 2009 še nimajo povezav, ker bodo na voljo v teku leta 2009, kot bodo knjige izhajale. Do knjig lahko dostopate v uporabniškem vmesniku ScienceDirect URL http://www.sciencedirect.com, vključene pa bodo tudi v A-Z listo e-knjig Univerze v Ljubljani. Seznam dostopnih knjig lahko najdete tudi v posebnem seznamu. E-knjige ScienceDirect so za uporabnike z Univerze v Ljubljani dostopne tudi z oddaljenim dostopom.

E-knjige v paketu Springer e-Books
Že obstoječi zbirki Springerjevih e-knjig letos dodajamo še približno 3340 e-knjig. Gre za knjige nabora Copy Right Year 2008. Odslej bo torejuporabnikom Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani bilo na voljo skoraj 12.000 elektronskih knjig iz zbirke Springer e-Books, ki sicer vsebuje okoli 23.000 elektronskih knjig. Knjige so dostopne v portalu SpringerLink (http://www.springer.com/books). E-knjige so dostopne tudi v portalu DiKUL, pričakujemo pa tudi, da jih bomo v kratkem vnesli v vzajemni katalog COBIB.

IOP ScienceV letu 2008 imeli v testnem dostopu paket e-revij IOP Science. Na osnovi dobrega odziva uporabnikov bo v letu 2009 IOP Science redno naročen. IOP Science, ki vsebuje 63 revij s področij astronomije in astrofizike, biologije, kemije, računalništva, vzgoje in izobraževanja, tehnike, materialov, matematike, meritev, medicine, fizike. Spletni naslov portala je http://iopscience.iop.org/. V kratkem bodo revije iz IOP Science dostopne tudi v Katalogu e-revij Univerze v Ljubljani in v Portalu DiKUL. Servis IOP Science bo za uporabnike z Univerze v Ljubljani dostopen tudi z oddaljenim dostopom.

Encyclopedia of information science and technologyUporabnike obveščamo, da je na voljo dostop do elektronske verzije Encyclopedia of information science and technology (v tiskani obliki na voljo v CTK-ju). Do enciklopedije lahko dostopate na URL http://reference.igi-online.com/search/results.asp?eaccessGroupID=342 .Tudi pri tej enciklopediji bo urejen oddaljen dostop za vse uporabnike knjižnic UL!

Nemško-slovenski avtomobilistični slovarSporočamo vam, da bo v okviru priljubljenih slovarjev založbe Amebis v kratkem dostopna tudi elektronska verzija Nemško-slovenski avtomobilistični slovar. Slovarji Amebis so dostopni le na lokacijah Univerze v Ljubljani (oddaljeni dostop ni mogoč) na naslovu http://slovarji.ctk.uni-lj.si/.

Publikacije OECD
Narodna in univerzitetna knjižnica je z letom 2009 postala depozitarna knjižnica OECD - Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Z lokacij NUK, Univerze v Ljubljani in CTK je tako z začetkom leta možno iskanje in branje celotnih besedil vseh publikacij, ki jih izdaja OECD od leta 1998 naprej. Na voljo je več kot 2000 knjig, poročil in časopisov, omogoča pa še pregledovanje 26 statističnih zbirk podatkov OECD in 10 zbirk IEA - Mednarodne agencije za energijo. Najdete jih na lokaciji: http://titania.sourceoecd.org/vl=2923904/cl=32/nw=1/rpsv/home.htm Publikacije so v angleščini in francoščini, povzetki pa tudi v drugih jezikih.Želimo vam uspešno uporabo virov in storitev Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani.

0 komentarjev: