četrtek, 11. september 2008

IOS Press

Založba IOS Press je danes aktivirala 6-mesečni testni dostop do ca. 70 revij (dostop do začetka februarja 2009). Vstopna stran: http://iospress.metapress.com/home/main.mpx. Poleg Univerze v Ljubljani imajo testni dostop do IOS še naslednje institucije: Univerza na Primorskem, Univerza Nova Gorica, Univerza v Mariboru, Kmetijski inštitut Slovenije, Onkološki inštitut Slovenije, Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut, ZRC SAZU, Splošna bolnica Celje, Inštitut za materiale, Statistični urad RS ter Inštitut za rehabilitacijo RS.

Dostopne so revije s področij tehnike, naravoslovja, medicine kot tudi družboslovja. Seznam revij najdete na spletnem naslovu http://iospress.metapress.com/journals/.

Prosimo vas, da vaše vtise o zbirki posredujete na naslov e-pošte miro.pusnik@ctk.uni-lj.si.

0 komentarjev: